Data management information for website users and photo purchasers

Introduction

The service provider / data manager during the operation of the website, manages the data of persons registered on the site for that purpose, to provide them with appropriate service.

The service provider intends to fully comply with the legal requirements for the management of personal data, especially the European Parliament and the Council (EU) 2016/679 as contained in its decree.

This data management information on the protection of personal data of natural persons and the free flow of data is the European Parliament and the Council (EU) 2016/679 made on the basis of its decree, with regard to 2011. year CXII. on the content of the law, which is about the right to information self-determination and freedom of information.

Service provider, name of data controller

Name / company name: Magyar Endre e.v.
Headquarters: 1225 Budapest, Pintyőke street 10.
Tax number: 76157530-2-43

Availability of the data management information: https://magyarimre.hu/

Contact details of the data controller

Name / company name: Endre Magyar e.v.
Headquarters: 1225 Budapest, Pintyőke street 10.
Mailing address: 1225 Budapest, Pintyőke street 10.
E-mail:
[email protected]

Phone: +36 20 318 1614

Definitions

a GDPR (General Data Protection Regulation) the new Data Protection Regulation of the European Union;

data handling: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

személyes adat: to an identified or identifiable natural person (affected) any information regarding; that natural person can be identified, who directly or indirectly, especially some identifier, for example name, song, location data, online identifier or physical of the natural person, physiological, genetic, intellectual, economic, can be identified based on one or more factors related to their cultural or social identity;

data controller: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, which determines the purposes and means of handling personal data independently or together with others; if the purposes and means of data management are determined by EU or member state law, the data controller or the special aspects regarding the designation of the data controller may also be determined by EU or member state law;

consent of the data subject: voluntary of the will of the person concerned, specific and clear declaration based on adequate information, with which the concerned statement or confirmation is indicated by means of an unmistakably expressive act, to give his consent to the processing of his personal data;

data protection incident: such a breach of security, which is transmitted, accidental or illegal destruction of stored or otherwise managed personal data, loss, changing it, results in unauthorized disclosure or unauthorized access to them.

addressee: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, with whom or with which the personal data is communicated, regardless, whether it is a third party. Those public authorities, which may access personal data in accordance with EU or Member State law in the context of an individual investigation, are not considered recipients; the said data must be managed by these public authorities, to comply with the applicable data protection rules in accordance with the purposes of data management;

harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

Az adatkezelés irányelvei

Az adatkezelő kijelenti, hogy az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint végzi a személyes adatok kezelését és betartja a vonatkozó jogszabályok előírásait, különös figyelemmel az alábbiakra:

A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni.

A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, it can be done for a clear and legitimate purpose.

The purpose of processing personal data must be appropriate and relevant, and it can only be as much as necessary.

Personal data must be accurate and up-to-date. Inaccurate personal data must be deleted immediately.

Personal data must be stored in such a form, to enable the identification of the data subjects only for the necessary time. Personal data may only be stored for a longer period of time, if the storage is for the purpose of archiving in the public interest, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történik.

A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

Az adatvédelem elveit minden azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó információ esetében alkalmazni kell.

Fontos adatkezelési információk

Az adatkezelés célja, hogy a szolgáltató / data controller may provide appropriate additional services to persons registered on the website during the operation of the website.

The legal basis for data management is the consent of the person concerned.

The persons involved in data management are registered users of the website.

Duration of data management and deletion of data. The duration of data management always depends on the specific user purpose, but the data must be deleted immediately, if the originally set goal has already been achieved. The person concerned can withdraw their consent to data management at any time by sending a letter to the contact e-mail address. If there is no legal obstacle to the deletion, in this case your data will be deleted.

The data controller and its employees are entitled to access the data.

The person concerned may request access to the personal data concerning him from the data controller, their correction, deletion or restriction of processing, and you can object to the processing of such personal data, as well as the data subject's right to data portability.

Az érintett személy bármely időpontban visszavonhatja az adatkezelési hozzájárulását, de ez nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Az érintett személy élhet a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogával.

Amennyiben az érintett személy használni kívánja a regisztráció nyújtotta előnyöket, azaz igénybe kívánja venni a weboldal ez irányú szolgáltatását, szükséges a kért személyes adatok megadása. Az érintett személy nem köteles személyes adatokat megadni, az adatszolgáltatás elmaradása számára semmilyen hátrányos következménnyel nem jár. A weboldal egyes funkcióinak igénybe vétele azonban regisztráció nélkül nem lehetséges.

Az érintett személy jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse illetve kiegészítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

Az érintett személy jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben az adatkezelésnek nincs más jogalapja.

A személyes adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben, telefonon vagy levélben a fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken.

Weboldalon történő regisztráció

Az adatkezelés célja többletszolgáltatás nyújtása és kapcsolatfelvétel.

A regisztrációs adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása.
The persons involved in data management are registered users of the website.

Az adatkezelés időtartama. Az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig történik. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben.

Data is deleted when consent to data management is revoked. You can withdraw your consent to data management at any time by sending a letter to the contact e-mail address.

The data controller and its employees are entitled to access the data.
Data storage method: electronic.

A személyes adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben, telefonon vagy levélben a fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken.

The provision of personal data is absolutely necessary for identification in databases and for maintaining contact. The exact company name and address are required for invoicing, which is a legal obligation.

Scope of managed data Specific purpose of data management data
Name Identification, contact, invoicing.
Company name
Identification, contact, invoicing.
Title
Identification, contact, invoicing.
E-mail
Identification, contact.
Phone
Identification, contact.
Date of registration
Technical information operation.
IP address
Technical information operation.

The user's data management consent can be given by intentionally ticking the empty checkbox on the website that is specifically for this purpose.

Front, as a data subject, you can object to the processing of your personal data, in this regard, the data management information detailed above and this information sheet, and is entitled to the procedure according to the legislation described in the information sheet.

Placing an order

The purpose of data management is to provide additional services, contact, sending a confirmation email. We can only fulfill your order then, if you provide your contact and billing information, which are absolutely necessary for contact and invoicing.

The legal basis for data management is your consent. In the case of invoicing, data management is based on legal requirements.

The persons involved in data management are registered users of the website.

Az adatkezelés időtartama. Data management is a legal requirement, or until the consent is withdrawn. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben.

Data is deleted when consent to data management is revoked. You can withdraw your consent to data management at any time by sending a letter to the contact e-mail address. Invoicing data can be deleted in accordance with legal regulations.

The data controller and its employees are entitled to access the data.

Data storage method: electronic.

A személyes adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben, telefonon vagy levélben a fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken.

Scope of processed data
The specific purpose of the data management data
Name
Identification, contact, invoicing.
Company name
Identification, contact, invoicing.
Title
Identification, contact, invoicing.
E-mail
Identification, contact.
Phone
Identification, contact.
Ordered product data
Product identification.
Date of registration
Technical information operation.
IP address
Technical information operation.

The user's data management consent can be given by intentionally ticking the empty checkbox on the website that is specifically for this purpose.

The person concerned may object to the processing of his personal data, in this regard, the data management information detailed above and this information sheet, and is entitled to the procedure according to the legislation described in the information sheet.

Invoicing

Az adatkezelés célja elektronikus számla kiállítása és küldése e-mail mellékletként.
Az adatkezelés jogalapja jogszabályon alapuló kötelező adatkezelés.

Az adatkezelésben érintettek köre a szolgáltató vevőpartnerei.

Az adatkezelés időtartama. Data management is a legal requirement, or until the consent is withdrawn. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben.

Data is deleted when consent to data management is revoked. You can withdraw your consent to data management at any time by sending a letter to the contact e-mail address. Invoicing data can be deleted in accordance with legal regulations.

The data controller and its employees are entitled to access the data.
Data storage method: electronic.
A számlaadatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben, telefonon vagy levélben a fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken.

Scope of processed data
The specific purpose of the data management data
Name
Identification, contact, invoicing.
Company name
Identification, contact, invoicing.
Title
Identification, contact, invoicing.
E-mail
Identification, contact.
Phone
Identification, contact.
Tax number / adóazonosító
A vevő azonosítása.
Számlaadatok
A számla azonosítása.
Számlakiállítás időpontja
Technical information operation.

The user's data management consent can be given by intentionally ticking the empty checkbox on the website that is specifically for this purpose.

The person concerned may object to the processing of his personal data, in this regard, the data management information detailed above and this information sheet, and is entitled to the procedure according to the legislation described in the information sheet.

Sütik (cookie-k)

A sütiket a meglátogatott weboldalak helyezik el a felhasználó számítógépén és olyan információt tartalmaznak, mint például az oldal beállításai vagy a bejelentkezés állapota.

A cookie-k tehát a felkeresett weboldalak által létrehozott kis fájlok. A böngészési adatok mentésével javítják a felhasználói élményt. A cookie-k segítségével a weboldal emlékezik a webhely beállításaira, és helyileg releváns tartalmakat kínál fel.

A weblap látogatóinak számítógépére a szolgáltató weboldala egy kis fájlt (cookie) küld annak érdekében, hogy a látogatás ténye és ideje megállapítható legyen. Erről a szolgáltató a weblap látogatóját tájékoztatja.

Az adatkezelésben érintettek köre a weboldal látogatói.
Az adatkezelés célja többletszolgáltatás, azonosítás, tracking visitors.

Legal basis for data management. User consent is not required, if the service provider absolutely needs to use cookies.

Scope of data: unique identification number, date, setting data.

The user has the option to, to delete cookies from your browsers at any time in the Settings menu.

Data controllers are entitled to access the data. The data controller does not process personal data using cookies.

Data storage method: electronic.

Community sites

A social media site is a media tool, where the message is spread through social users. A közösségi média az internetet és az online megjelenési lehetőségeket használja annak érdekében, hogy a felhasználók tartalombefogadókból tartalomszerkesztővé váljanak.
A közösségi média az internetes alkalmazások olyan felülete, amelyen a felhasználók által létrehozott tartalom található, például Facebook etc..
A közösségi média megjelenési formái lehetnek nyilvános beszédek, előadások, bemutatók, termékek vagy services ismertetése.

A közösségi médiában megjelent információk formái lehetnek fórumok, blogbejegyzések, kép-, videó-, és hanganyagok, üzenőfalak, e-mail üzenetek, etc..

A fentieknek megfelelően a kezelt adatok köre a személyes adatokon túl lehet a felhasználó nyilvános profilképe is.

Az érintettek köre: valamennyi regisztrált felhasználó.

Az adatgyűjtés célja a weboldal vagy a hozzá kapcsolódó weblap népszerűsítése.

Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása.

Az adatkezelés időtartama: az adott közösségi oldalon megtekinthető szabályozás szerint.

Az adatok törlési határideje: az adott közösségi oldalon megtekinthető szabályozás szerint.

Az adatok megismerésére jogosultak: az adott közösségi oldalon megtekinthető szabályozás szerint.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok: az adott közösségi oldalon megtekinthető szabályozás szerint.

Data storage method: electronic.

Fontos figyelembe venni, hogy amikor a felhasználó feltölt vagy beküld valamilyen személyes adatot, gives the operator of the social site a worldwide license to do so, to store and use such content.
That's why it's very important to make sure, whether the user has full authorization to communicate the published information.

Google Analytics

Our website uses Google Analytics.

When using Google Analytics:

Google Analytics internal cookies (cookies) compiles a report for its customers on the habits of website users.

Google uses the information on behalf of the website operator, that
evaluate it, how users use the website. As an additional service, it prepares reports related to website activity for the website operator, to perform additional services.

The data is stored on Google's servers in an encoded format, to make it difficult and prevent misuse of data.

You can disable Google Analytics as follows. Quote from the site:
Those website users, who don't want to, for Google Analytics JavaScript to report on your data, they can install a Google Analytics blocker browser extension. A bővítmény megtiltja a Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js, és dc.js) számára, hogy információkat küldjön a Google Analytics rendszernek. A böngészőbővítmény a legtöbb újabb böngészőben használható. A Google Analytics letiltó böngészőbővítménye nem akadályozza meg az adatküldést maga a webhely és más internetes elemzési szolgáltatások részére.
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu

A Google adatvédelmi irányelvei: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Az adatok felhasználásával és védelmével kapcsolatos információk részletesen a fenti hivatkozásokon érhetők el.

Adatvédelem részletesen:
https://static.googleusercontent.com/media/www.google.com/en//intl/hu/policies/privacy/google_privacy_policy_hu.pdf

Fényképek és tárolásuk

Az adatkezelő a nem megrendelt fényképeket, nem tárolja, töröli.

A megrendelt képeket, azok utómunkalataiig, a képek előhívásáig tárolja és utána törli. Ezek után a képek nem visszaállíthatók.

Adatfeldolgozók

Tárhelyszolgáltató:

Company name: Intec Online Kft

Székhely cím:2161 Csomád Akácos utca 4

Mailing address: 3508 Miskolc Szűcs Sándor utca 16

Cégjegyzékszám:13-09-162525

Tax number: 23107816-2-13

Tárhelyszolgáltató telefonos elérhetősége: +36703117594

Az Ön által megadott adatokat a tárhelyszolgáltató által üzemeltetett szerver tárolja. Az adatokhoz csak munkatársaink, and employees operating the server can access it, but they are all responsible for handling data securely.

The name of the activity: hosting service, server service.

Az adatkezelés célja: ensuring the operation of the website.

The processed data: personal data provided by the data subject

The duration of data management and the deadline for data deletion. Data management until the end of the website's operation, or according to the contractual agreement between the operator of the website and the hosting provider. Az érintett személy szükség esetén a tárhelyszolgáltatót megkeresve is kérheti adatai törlését.

The legal basis for data management is the consent of the person concerned, illetve jogszabályon alapuló adatkezelés.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok

A tájékoztatás kéréshez való jog
Ön a megadott elérhetőségeken keresztül tájékoztatást kérhet tőlünk, hogy cégünk milyen adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli. Az Ön kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

A helyesbítéshez való jog
Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk hogy valamely adatát módosítsuk. About this at your request immediately, de legfeljebb 30 we will deal with it within a day, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

The right to erasure
You can ask us to delete your data via the contact details provided. At your request, this will be done immediately, de legfeljebb 30 we will do it within a day, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

Right to block
You can ask us to block your data via the contact details provided. The lock will last until then, until the reason indicated by you makes it necessary to store the data. At your request, this will be done immediately, de legfeljebb 30 we will do it within a day, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

The right to protest
You can object to data processing via the contact details provided. A tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgáljuk, annak megalapozottsága kérdésében döntést hozunk, és a döntéséről Önt e-mailben tájékoztatjuk.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség
Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén értesítse cégünket, így lehetőség nyílik arra, hogy rövid időn belül helyreálljon a jogszerű állapot. Az Ön érdekében mindent megteszünk, hogy a vázolt probléma megoldódjon.

Amennyiben az Ön megítélése szerint a jogszerű állapot nem állítható helyre, értesítse erről a hatóságot az alábbi elérhetőségeken:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Title: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Phone: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat (kukac) naih.hu
URL https://naih.hu
koordináták: É 47°30’56”; K 18°59’57”

Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).

2011. year CXII. Act on the right to self-determination of information and freedom of information.

About public documents, on public archives and the protection of private archive material 1995. year LXVI. law.

On the general requirements for document management of bodies performing public duties 335/2005. (XII. 29.) Govt. decree.

2001. year CVIII. Act on Electronic Commerce Services, as well as some issues of services related to the information society.

2003. C per year. Act on Electronic Communications.

Magyar Endre