Nevezhetnék akár Érd város kistestvérének is, hiszen a két település története sokáig összefonódott. Tárnok nagyközség azonban ennél sokkal több: egy sokszínű, befogadó település, amely mindmáig megőrizte eredeti hangulatát. Közel 9000 főnek ad otthont, s számos nevezetességgel vonzó úti cél lehet azok számára, akik rövidebb kirándulást terveznek.

Sokszínű nagyközség a fővároshoz közel

Már az őskortól kezdve folyamatosan lakták Tárnok kül- és belterületét is. A város kiváló természeti adottságai, valamint a víznyerő helyek ugyanis vonzó alternatívának számítottak az ideköltöző lakosok számára.

Legelső említése a településnek az 1250-es évekre tehető, amikor is – a szomszédos Deszka községgel együtt – Tavarnuk néven szerepelt. Nevét lakosairól, a tárnokokról kapta, hiszen a falu egyike volt a Buda környékén található szolgálónépi falvaknak. Az elkövetkezendő időkben a település többféle néven is szerepelt a korabeli dokumentumokban. Például Tawarnucweg, Taarnuk, Thárnok, de a Tharnuk nevet is fellelhetjük.

Ahogyan számos más környékbeli település, úgy Tárnok is elpusztult a török hódoltság idején. A város 18. századi újjáépítése során lengyel, szlovák, valamint magyar családok költöztek ide. Közülük nem csak a magyar, hanem a szlovák népesség is őrzi nyelvét, hagyományát, és szokásait, a település tót származású lakossága napjainkban is jelentős.

Tárnok fellendülése az 1930-as évekre tehető: a két világháború között ugyanis vasútállomás posta, valamint távirda is épült a településen. Napjainkban is jellemző a kiváló infrastruktúra, hiszen a nagyközség vasúttal félórán belül elérhető Budapestről, illetve területén belül általános iskola, valamint magánorvos is elérhető.

Ma is szoros a település kapcsolata a szomszédos Érddel. Gyakorlatilag nem is különül el élesen egymástól a két település határvonala, mert – a 7-es úttól északra, Székesfehérvár felé utazva – az épületek szinte megszakítás nélkül követik egymást. Földrajzi közelségük pedig azt is indokolta, hogy e települések a közös problémákat is együttes erővel oldják meg.

Szennyvízkezelés közös összefogással

Ahogyan Érd városánál, úgy Tárnok esetében is komoly problémaként jelentkezik az alacsony csatornázottság. Nagyjából csak a háztartások negyedének (26 százalék) biztosított a központi szennyvízelvezetés. 2008-ban ezért Érd, Tárnok és Diósd települések közösen pályáztak a szennyvízhálózat fejlesztésére. Az Európai Unió által támogatott pályázattal így összesen 32 milliárd forintból csatornáztak az említett három település, amelynek mintegy tizedét – 3,3 milliárd forintot – kapta Tárnok. Az Unió ugyanakkor csak a szükséges pénzösszeg 78%-át fedezte, a fennmaradó 2,4 milliárdot a tárnokiaknak kellett előteremteni. Az önerő finanszírozása az önkormányzat részben kötvénykibocsátással, részben pedig lakossági hozzájárulásból történt.

Ebből a pénzből a gerinchálózat lefektetését, valamint a csövek kertek végébe való bevezetését tudják elvégezni. Erre a csonkra azonban a háztartásoknak rá kell csatlakozniuk, amelyet teljes egészében a lakosoknak kellett kifizetniük. A beruházásnak köszönhetően Tárnok csatornával való ellátottsága növekszik, a további területek hálózatba való bekötése jelenleg is folyamatban.

Eredményes csatornatisztítás szolgáltatás egész Tárnok területén!

Vállalkozásunk mindenki számára hatékony csatornatisztítás szolgáltatást kínál Tárnokon, a fővárosban, valamint a környező, mintegy 40 agglomerációs településen. Miután megtörtént a kapcsolatfelvétel, kollégáink átlagosan 30-60 percen belül a helyszínre érkeznek, hogy megkezdjék a csatorna tisztításával kapcsolatos feladatok ellátását. Szakembereink minden esetben korrekt díjszabású, előre megbeszélt árakkal dolgoznak, amelytől csak abban az esetben térnek el, hogyha a munka közben valamely lényeges körülmény – pl. falat kell bontani – megváltozik.

Amennyiben ilyen jellegű problémája akadt, úgy honlapunkon vagy telefonon keresztül várjuk megkeresését!